Çalışma Dizini

Komutlar:

getwd() -> Çalışma dizinini gösterir.

dir() -> Çalışma dizini altındaki dosyaları listeler.

setwd(“D:/RProject “) -> Çalışma dizini değiştirmek için kullanılır. ‘/’ işaretine dikkat.

ls() -> Çalışma alanındaki nesneleri listeler. R notebookta not tutmak için yazıyorum.

Dizinimizi ekrana bastıralım.

getwd()
## [1] "/Users/alierenekinci/Desktop"

Bulundumuz dizindeki dosyaları sorgulayalım.

dir()
## [1] "ornekrnotebook.html" "ornekrnotebook.log"  "ornekrnotebook.Rmd" 
## [4] "ornekrnotebook.tex"  "R notebook"

R Notebook’ta olmasaydık R script için altaki komut dizimizi değişterecekti.

setwd("~/Documents/Programming/R/Notes")

Tekrar kontrol edersek r notebook dizin değiştiremediğimizi görebiliriz.

getwd()
## [1] "/Users/alierenekinci/Desktop"

ls projede kaç tane nesne olduğunu gösterir. Şuan olmağından character(0) göstermekte.

ls()
## character(0)

Paket Yükleme Örnek bir paketi bilgisayaramıza inderelim.

install.packages(“data.table”)

Paketi projemize dahil edelim.

library(data.table)

R da yardım Arda bazen komutun ne işlev yaptığını unutabiliriz. Burda internet bağlantımız olmasa bile bize R dökümanlarını çekmeyi görelim. Örnek olarak getwd() komutunu alaım.

getwd()
## [1] "/Users/alierenekinci/Desktop"

Çalıştırdığımızda

getwd() R Documentation Get or Set Working Directory Description getwd returns an absolute filepath representing the current working directory of the R process; setwd(dir) is us…..

Bu şekilde bize çıktı verecektir.

Şimdi “data.table” için bakalım.

?data.table

Çalıştırdığımızda

Enhanced data.frame Description data.table inherits from data.frame. It offers fast and memory efficient: file reader and writer, aggregations, updates, equi, non-equi, rolling, range a …

Bu şekilde bize çıktı verecektir.